Limanlar ve Kıyı Yapıları Daire Başkanlıkları

Limanlar ve Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığı

Limanlar ve Kıyı Yapıları Etüt Proje Dairesi Başkanlığı