6 İltisak Hattı Bağlantısı Altyapısı Alt Projelerine ait Etüt ve Fizibilite Çalışmalarının Hazırlanması, Detay Mühendislik Tasarımları ve Teknik Şartname/Metraj Cetvellerinin Hazırlanması için Danışmanlık Hizmetleri (Grup 1)

6 İltisak Hattı Bağlantısı Altyapısı Alt Projelerine ait Etüt ve Fizibilite Çalışmalarının Hazırlanması, Detay Mühendislik Tasarımları ve Teknik Şartname/Metraj Cetvellerinin Hazırlanması için Danışmanlık Hizmetleri (Grup 1)

REFERANS:

AYGM-DAN-2022-WB 11

İLAN TARİHİ:

20.11.2023

GÜNCELLEME TARİHİ:

20.11.2023

TÜR:

Hizmet Alımı

PROJE:

Türkiye’de Demiyolu Lojistiğini Geliştirme Projesi - P170532

FİNANSMAN:

Dünya Bankası

DOKÜMANLARDOKÜMAN DİLİTARİH

İlgi Beyanı Vermeye Davet

İngilizce20.11.2023

İş Tanımı

İngilizce
20.11.2023