Strateji Dairesi Başkanlığı

GÖREV TANIMI

1. Genel Müdürlük bütçesinin hazırlık ve uygulama süreçlerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,

2. Genel Müdürlüğün yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, cari ve yatırım bütçelerini hazırlamak, gerekli revizyonları yapmak,

3. Genel Müdürlük personelinin tayin, terfi, istifa, nakil, askerlik, görevde yükselme ve unvan değişikliği ile tüm özlük haklarına ilişkin işlemler ile maaş ve tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek,

4. Genel Müdürlüğün görev ve yetki alanında bulunan yatırımlara ilişkin (kentiçi raylı sistemler, demiryolu, liman, havayolu ve suyolu vb.) çevreye olası etkilerinin belirlenmesi amacıyla Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporlarının ihale edilerek hazırlatılmasını sağlamak,

5. Merkezde ödemesi yapılan hakedişleri tahakkuk ettirmek, hakedişlerin vergi, SGK sorgulamasını yapmak,

6. Kamulaştırma bedeli ve kamulaştırma fark bedellerinin ödenmesi, 

7. İç Kontrol ve Risk Yönetim Sistemine ilişkin Genel Müdürlüğümüz genelinde çalışmaları yönetmek

8. Yönetim Bilgi Sistemi (İZLEM)’ne Genel Müdürlüğümüzde yürütülen proje  ve varlık verilerinin girilmesi , kontrolünün ve güncelliğinin sağlanması.

İLETİŞİM

ADRES:

 

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
Strateji Dairesi Başkanlığı

Hakkı Turayliç Caddesi No: 5  B Blok Kat: 3 06338 Emek/Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 203 15 20 - 21


DÖKÜMANLAR
Sayfa içeriği güncelleniyor.