İhaleler


İhale AdıGüncelleme Tarihi

Filyos Limanı Demiryolu İltisak Hattı Bağlantısı İşi için Kontrollük,

Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri

30.04.2021

Çukurova Bölgesi Endüstri Bölgeleri ve İskenderun Körfezi

Deniz Limanları için Demiryolu İltisak Hattı Bağlantısı İşi

için Kontrollük, Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri

30.04.2021

Halkalı- Kapıkule Demiryolu Hattı Projesinin

Ispartakule-Çerkezköy Kesimi Yapım İşi

30.03.2021
Proje Uygulama Birimine Muhasebe Yazılımı Alımı
27.04.2021

Halkalı- Kapıkule Demiryolu Hattı Projesinin

Ispartakule-Çerkezköy Kesimi Yapım Müşavirliği

10.06.2021
Proje Uygulama Birimine Tercüman Alımı
09.07.2021
Proje Uygulama Birimine Yazılımcı Alımı
09.07.2021

Filyos ve Çukurova Demiryolu İltisak Hattı Bağlantısı Projelerinin

ÇSED, ÇSYP, YYP ve PKP’lerinin Yenilenmesi için Danışmanlık Hizmetleri

23.12.2021

Covid 19'un Multimodal Lojistik Sektörü Üzerine Etki Değerlendirmesi için Danışmanlık Hizmetleri

04.03.2022

Proje Uygulama Birimine Çevre Uzmanı Alımı

23.02.2023

Proje Uygulama Birimine Sosyal Kalkınma Uzmanı Alımı

27.10.2023

6 İltisak Hattı Bağlantısı Altyapısı Alt Projelerine ait Etüt ve Fizibilite Çalışmalarının Hazırlanması, Detay Mühendislik Tasarımları ve Teknik Şartname/Metraj Cetvellerinin Hazırlanması için Danışmanlık Hizmetleri (Grup 1)

20.11.2023
6 İltisak Hattı Bağlantısı Altyapısı Alt Projelerine ait Etüt ve Fizibilite Çalışmalarının Hazırlanması, Detay Mühendislik Tasarımları ve Teknik Şartname/Metraj Cetvellerinin Hazırlanması için Danışmanlık Hizmetleri (Grup 2)
21.11.2023

Ön Saha Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmelerinin Hazırlanması ve Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmelerinin, Yeniden Yerleşim Planlarının, Paydaş Katılım Planlarının ve Çevresel ve Sosyal Yönetim Planlarının Hazırlanması için Danışmanlık Hizmetleri

24.11.2023

Çukurova Bölgesi Endüstri Bölgeleri ve İskenderun Körfezi Deniz Limanları için Demiryolu İltisak Hattı Bağlantısı Yapım İşi

14.02.2024

Proje Uygulama Birimine  Sosyal Kalkınma Uzmanı Alımı

09.04.2024
Mauritius Hükümeti İhale Duyurusu
29.04.2024