Hava Meydanları Daire Başkanlıkları

Hava Meydanları Yapım Dairesi Başkanlığı

GÖREV TANIMI
Genel Müdürlüğümüzün yatırım programında yer alan hava meydanlarının inşaatlarına ilişkin, ihale işlemlerini yürütmek, sözleşmelerin imzalanmasını ve inşaatların sözleşme ve eklerine uygun olarak uygulanmasını sağlamak ile birlikte yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara devrini sağlamaktır.
PLANLANAN PROJELER
Sayfa içeriği güncelleniyor.
İLETİŞİM

ADRES:

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
Hava Meydanları Yapım Dairesi Başkanlığı

Hakkı Turayliç Caddesi No: 5  B Blok Kat: 8 06338 Emek/Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 203 15 03 - 04


Hava Meydanları Etüt Proje Dairesi Başkanlığı

GÖREV TANIMI
Kurum ve Kuruluşların Havalimanı yapım taleplerinin incelenerek, yer seçimi, fizibilite etüdü, halihazır harita alımı, mania planı hazırlanması vb. etüd çalışması sonrası Cumhurbaşkanlığı Strateji Dairesi Başkanlığı nezdinde gerçekleştirilecek havalimanı inşaatı işlerinin Genel Müdürlüğümüz Yatırım Programına alınmasına yönelik çalışmaların yapılması.

Cumhurbaşkanlığı 1 no.lu Kararnamesi 16. Bölümde Genel Müdürlüğümüz Görev Yetkileri kısmında belirtildiği üzere “Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, gerçek ve tüzel kişilerce yaptırılacak Hava Meydanları ulaştırma altyapılarının ve üst yapılarının proje ve şartnamelerini incelemek veya incelettirmek ve onaylamak”.

Genel Müdürlüğümüz Yatırım Programında yer alan Havalimanı İnşaatı işlerine ait Altyapı (PAT Sahaları) Kesin projelerinin hazırlanması, Havalimanı Üst Yapı İnşaatı (Terminal Binası ve destek Binaları) için hazırlanan avan projeler doğrultusunda uygulamaya yönelik proje ihaleleri gerçekleştirmek, akabinde hazırlanan uygulama projelerini, yaklaşık maliyetlerini ve şartnameleri Hava Meydanları Yapım Dairesi Başkanlığına göndermek.

PLANLANAN PROJELER
Sayfa içeriği güncelleniyor.
İLETİŞİM

ADRES:

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
Hava Meydanları Etüt Proje Dairesi Başkanlığı

Hakkı Turayliç Caddesi No: 5  B Blok Kat: 8 06338 Emek/Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 203 16 22 -  203 18 08