Kentiçi Raylı Sistemler Daire Başkanlıkları

Kentiçi Raylı Sistemler Yapım Dairesi Başkanlığı

GÖREV TANIMI
Sayfa içeriği güncelleniyor.
İLETİŞİM

ADRES:

 - 

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
Kentiçi Raylı Sistemler Yapım Dairesi Başkanlığı

Hakkı Turayliç Caddesi No: 5  B Blok Kat: 7 06338 Emek/Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 20316 87- 203 1622


Kentiçi Raylı Sistemler Proje Dairesi Başkanlığı

GÖREV TANIMI
1 No.lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 485. maddesi uyarınca, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idarelerinin raylı ulaşım sistemi kurma taleplerini değerlendirmek ve uygun olanlarını Cumhurbaşkanının iznine sunmak, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve il özel idareleri tarafından yaptırılacak raylı ulaşım sistemlerinin proje ve şartnamelerini incelemek ve onaylamak, Şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin standartlarını ve birim fiyatları belirlemek, Cumhurbaşkanınca yapımının üstlenilmesine karar verilen şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin plan, proje ve programlarını hazırlamak.
DEVAM EDEN PROJELER
Sayfa içeriği güncelleniyor.
PLANLANAN PROJELER
Sayfa içeriği güncelleniyor.
İLETİŞİM

ADRES:

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
Kentiçi Raylı Sistemler Proje Dairesi Başkanlığı

Hakkı Turayliç Caddesi No: 5  B Blok Kat: 7 06338 Emek/Çankaya/ANKARA
Tel: (0312) 203 17 05 - (0312) 203 17 04