Musul'da Gerçekleştirilecek Altyapı ve Üstyapı Projeleri / İhale Duyurusu

Musul Başkonsolosluğumuz ile Ninova Valiliği Sözleşmeler Dairesi Müdürü Ammar Nayimi
(şehrin yeniden imarı için gerçekleştirilecek projelerin ihale süreçlerinden sorumludur) arasında 23 Ocak
2024 tarihinde gerçekleştirilen görüşme dile getirilen hususlar Dışişleri Bakanlığının İlgi yazısıyla
alınarak aşağıda özetlenmektedir:
Önümüzdeki dönemde Musul'da birçok yeni altyapı ve üstyapı projesinin hayata
geçirilmesi planlanmaktadır,
Sözkonusu projeler zamana yayılarak paketler halinde ilan edilecektir,
6 milyar Irak Dinarından (yaklaşık 4,6 milyon ABD Doları) aşağı maliyetli projeler için davet
usulüyle, bu meblağı aşan projeler için ise ilan usulüyle ihale yapılmaktadır,
Yabancı firmaların sözkonusu ihalelere katılabilmeleri için Bağdat'daki "Yabancı Şirket
Sicili"ne kayıtlı olmaları gerekmektedir ve sözkonusu tescil azami 15 gün içerisinde
tamamlanabilmektedir;
Türk inşaat şirketleri Musul'da halihazırda önemli projeleri başarıyla yürütmektedir ve
önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek yeni projelerde de yer almaları Musul'un yararına
olacaktır,
Bu çerçevede, açılacak ihale ilanlarının olabildiğince fazla sayıda firmamıza zamanlıca
ulaştırılabilmesi önemlidir,
ırak, firmalarımızın yürüttükleri çalışmalardan memnundur ve duyulan güven nedeniyle davet
usulüyle yaptırılacak işlerde firmalarımızı öncelikli seçenek olarak görmektedir,
İlan usulüyle yapılacak ihalelere ilişkin listeler düzenli olarak Valiliğin internet sitesinde
(https://www.ninava.gov.iq/contracts.php) yayınlanmaktadır ve sözkonusu sayfa güncel
tutulmaktadır,
Valilikçe yakın vadede yapılması planlanan ihalelere ilişkin listeler Irak tarafından talep
edilmiş olup, Irak tarafınca iletilen tablolar ekte sunulmaktadır.
Söz konusu İhale bilgileri sektör paydaşlarına duyurulur.