AYGM’de Kıyı Yapıları Çalıştay'ı Gerçekleştirildi

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) ev sahipliğinde 6 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen  ‘Kıyı Mühendisliği Çalıştayı'na farklı üniversitelerden Akademisyenler, Ulaştırma Bölge Müdürleri, Proje ve Danışmanlık Sektör Temsilcileri ile AYGM kıyı mühendisliği ekibi katıldı.

Yoğun katılımın gerçekleştiği Çalıştay’da; Türkiye’de Kıyı ve Deniz Alanları, Kıyı ve Deniz Yapılarının Planlanması ve Tasarımı, Tasarım İlkeleri ve Uygulamaları, Kıyı ve Denizlerde Doğal Afetler, Kıyı Yapıları Şartnamesinin Dalga İstatistiği Açısından İrdelenmesi, Karadeniz sahilinde inşa edilen kıyı yapılarının işlevselliği gibi pek çok konu masaya yatırıldı.

Kıyı Yapılarında meydana gelen  sorunlar ve bu sorunlara getirilen çözüm önerileri detaylı bir şekilde müzakere edildi.

Fotoğraflar