Ispartakule-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı Projesi’nin Finansmanı Onaylandı. - - Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü

Ispartakule-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı Projesi’nin Finansmanı Onaylandı.

 • Bakanlığımız ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında sürdürülen uzun soluklu çalışmalar neticesinde Halkalı’yı Kapıkule sınırından Trans Avrupa Ulaştırma Ağları’na bağlayacak olan “Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi”nin 67 kilometre uzunluğundaki “Ispartakule-Çerkezköy” kesiminin inşası için 150 milyon Euro’luk finansman desteği sağlayacak anlaşma onaylandı.
 • Ayrıca Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB)’da Projemize 300 milyon Euro finansman temini sağlayacaktır. Bu finansmanın final onayının da Kasım ayının sonunda banka üst kurulundan çıkması öngörülmektedir. Böylece projemiz için gerekli olan toplam 450 milyon Euro kredi temin edilmiş olmaktadır.
 • Uluslararası prestijli kreditörlerin desteğiyle hayata geçireceğimiz proje, bu özelliğiyle ülkemizin güçlü altyapısına ve ekonomisine duyulan güvenin de bir göstergesi olacaktır.
 • Bakanlığımızın stratejik hedefleri doğrultusunda, ülkemizin demiryolu ulaşım altyapısının tamamının modernizasyonuyla demiryolu ağımızı sinyalizasyonlu, elektrifikasyonlu, telekomünikasyonlu olarak tam güvenli ve çevreye duyarlı hale getirmeyi hedefliyoruz.
 • Finansmanı temin edilen projemiz; Halkalı-Kapıkule hattı, Pekin-Londra Demir İpekyolu Güzergahı ve Avrupa Birliği Trans Avrupa Ulaştırma Ağları(TEN-T) gibi uluslararası koridorlarla entegre, ülkemizin doğu ile batı arasındaki köprü konumunu güçlendiren bir adım olacaktır. 
 • İstanbul’u Avrupa’ya bağlayacak Halkalı-Kapıkule demiryolu hattında;
    • Halkalı-Ispartakule kesiminin yapımı Bakanlığımız özkaynaklarıyla başlatılmış, 
    • Çerkezköy-Kapıkule kesiminde ise yapım faaliyetlerinin gerçekleşme oranı %25 oranına ulaşmıştır.
    • Ispartakule-Çerkezköy kesiminin yapımı için temin edilen bu yeni krediler ile İstanbul-Avrupa arası demiryolu hattını, yük ve yolcu taşımacılığında yüksek standartlara ulaştırmaya ve hızlı tren hattımızı 229 km daha genişletmeye yönelik tüm adımlar son 2 yılda tamamlanmış oldu.