6 İltisak Hattı Bağlantısı Altyapısı Alt Projelerine ait Etüt ve Fizibilite Çalışmalarının Hazırlanması, Detay Mühendislik Tasarımları ve Teknik Şartname/Metraj Cetvellerinin Hazırlanması için Danışmanlık Hizmetleri (Grup 2)

6 İltisak Hattı Bağlantısı Altyapısı Alt Projelerine ait Etüt ve Fizibilite Çalışmalarının Hazırlanması, Detay Mühendislik Tasarımları ve Teknik Şartname/Metraj Cetvellerinin Hazırlanması için Danışmanlık Hizmetleri (Grup 2)

REFERANS:

AYGM-DAN-2022-WB 13

İLAN TARİHİ:

21.11.2023

GÜNCELLEME TARİHİ:

21.11.2023

TÜR:

Hizmet Alımı

PROJE:

Türkiye’de Demiryolu Lojistiğini Geliştirme Projesi - P170532

FİNANSMAN:

Dünya Bankası

DOKÜMANLARDOKÜMAN DİLİTARİH

İlgi Beyanı Vermeye Davet

İngilizce21.11.2023

İş Tanımı

İngilizce
21.11.2023
Clarification / Açıklamalar
İngilizce
15.12.2023