Covid 19'un Multimodal Lojistik Sektörü Üzerine Etki Değerlendirmesi için Danışmanlık Hizmetleri - Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü