Filyos ve Çukurova Demiryolu İltisak Hattı Bağlantısı Projelerinin ÇSED, ÇSYP, YYP ve PKP’lerinin Yenilenmesi için Danışmanlık Hizmetleri - Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü

Filyos ve Çukurova Demiryolu İltisak Hattı Bağlantısı Projelerinin ÇSED, ÇSYP, YYP ve PKP’lerinin Yenilenmesi için Danışmanlık Hizmetleri

REFERANS(ECEPP ID):
AYGM-DAN-2020-WB 10
YAYINLAMA TARİHİ:23.12.2021
GÜNCELLEME TARİHİ:23.12.2021
TÜR:Danışmanlık
PROJE:Türkiye’de Demiyolu Lojistiğini Geliştirme Projesi - P170532
FİNANSMAN:Dünya Bankası
DOKÜMANLARDOKÜMAN DİLİTARİH

İlgi Beyanı Vermeye Davet

İngilizce23.12.2021
İş Tanımı
İngilizce
23.12.2021