Kıyı Yapıları Planlama ve Tasarım Teknik Esasları Çalıştayı

Bakanlığımız ile Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanlığı arasında 26.12.2014 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde Kıyı Yapıları Planlama ve Tasarım Teknik Esasları” Taslak Sonuç Raporu hazırlanarak Bakanlığımız web sitesinde yayınlanmış ve ilgili tüm üniversite, kıyı yapıları tasarımı ile ilgili tüm kamu ve özel sektör kullanıcılarının görüş ve önerileri istenmiştir.

Alınan görüşler çerçevesinde son hali verilen “Kıyı Yapıları Planlama ve Tasarım Teknik Esasları” sonuç raporunu değerlendirmek üzere Bakanlığımız (AYGM), Bölge Müdürlüklerimiz, kıyı yapıları ile ilgili Üniversite ve Özel Sektör proje firma temsilcilerinin katılımıyla 04.02.2016 tarihinde Bakanlığımızda geniş katılımlı Çalıştay düzenlenmiştir.