Kıyı Yapıları Deprem Teknik Şartnameleri

DEPREM TEKNİK YÖNETMELİĞİ

Kıyı Yapıları, Demiryolları, Hava Meydanları İnşaatları Deprem Teknik Yönetmeliği
Kıyı Yapıları, Demiryolları Hava Meydanları Altyapı İnşaatları, Deprem Teknik Yönetmeliği Hazırlanması Semineri 6-7 Aralık 2006 Tarihinde Bakanlığımız DLH Genel Müdürlüğünde yapıldı.Bilindiği üzere projelerin en doğru şekilde ve zamanında gerçekleştirilmesinde önemli unsur etüt, tasarım, yapım konularında güvenilir doğru ve gereken kapsamda yön gösterici kuralları içeren şartname ve yönetmeliklerdir. 

Bu gün ülkemizde, ulaşım altyapı projelerinin gerçekleşmesinin her aşamasında gerekli olan standart ve şartnameler deniz, hava, demiryolu ulaşımı altyapı projeleri için yeterli düzeyde değildir ve eksik olan alanlarda uluslararası şartnamelere başvurulmaktadır. Türkiye bir deprem ülkesi olup bu gerçeğin en uygun ve çağdaş disiplinler aracılığı ile ele alınması hayati önem arz etmektedir. Bu amaçla Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlnan "Kıyı Yapıları, Demiryolları, Havamaydanları İnşaatları Deprem Teknik Yönetmeliği" hazırlanmış olup 18.08.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.