Kanal İstanbul

Konumu
İstanbul İlinde, Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridorunda 
Teknik özellikler
Uzunluk: 45 km
Taban Genişliği (minumum): 275 m
Derinlik: ~21 m
Öngörülen Kazı Miktarı: ~ 1.15 milyar m3
Kanal Çalışma Alanı : ~ 71 milyon m2 (Kara+Deniz)

Açıklamalar
14.07.2017’de ihalesi yapılmış, 03.08.2017’de sözleşmesi imzalanmış olup Etüt Proje İşi tamamlanma aşamasındadır

Kanal İstanbul Etüt Proje İşi kapsamında;

 • Mevcut Durum Tespiti
 • Kanal Güzergâhı ile İlgili Çalışmalar
 • Belirlenen Koridorun Saha İncelemesinin/Değerlendirmesinin Yapılması
 • Seçilen Koridorun Detaylı Saha Etütlerinin ve Çalışmalarının Yapılması 
 • İşletme Senaryolarının Oluşturulması ve Uygulanacak Kanal Genişliğinin Belirlenmesi
 • Çevresel Etki Değerlendirme Modellerinin Hazırlanması
 • Kanal Ön Projeleri ve Diğer Yapılara Ait Kavramsal Projelerin Hazırlanması
 • Altyapı Deplasman Önerileri ve Kavramsal Projelerin Hazırlanması
 • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu Hazırlanması
 • Kamulaştırma Hizmetleri
 • Kanal İnşaatının Planlanması
 • İş Programı ve Yatırım Planının Hazırlanması
çalışmaları bulunmaktadır.

Proje alanındaki mera, otlak, yaylak ve kışlakların Hazine adına tescili tamamlanmıştır.

ÇED Raporu ÇŞB’nin onayına sunulma aşamasındadır.

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının kesinleşmesini müteakip, yapım ihale ilanına çıkılabilecektir.