Kanal İstanbul

Konumu
İstanbul İlinde, Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridorunda 
Teknik özellikler
Uzunluk: 45 km
Taban Genişliği (minumum): 275 m
Derinlik: ~21 m
Öngörülen Kazı Miktarı: ~ 1.15 milyar m3
Açıklamalar
14.07.2017’de ihalesi yapılmış, 03.08.2017’de sözleşmesi imzalanmış olup Etüt Proje İşi tamamlanma aşamasındadır

Kanal İstanbul Etüt Proje İşi kapsamında;

 • Mevcut Durum Tespiti
 • Kanal Güzergâhı ile İlgili Çalışmalar
 • Belirlenen Koridorun Saha İncelemesinin/Değerlendirmesinin Yapılması
 • Seçilen Koridorun Detaylı Saha Etütlerinin ve Çalışmalarının Yapılması 
 • İşletme Senaryolarının Oluşturulması ve Uygulanacak Kanal Genişliğinin Belirlenmesi
 • Çevresel Etki Değerlendirme Modellerinin Hazırlanması
 • Kanal Ön Projeleri ve Diğer Yapılara Ait Kavramsal Projelerin Hazırlanması
 • Altyapı Deplasman Önerileri ve Kavramsal Projelerin Hazırlanması
 • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu Hazırlanması
 • Kanal İnşaatının Planlanması
 • İş Programı ve Yatırım Planının Hazırlanması çalışmaları bulunmaktadır.

Proje alanındaki mera, otlak, yaylak ve kışlakların Hazine adına tescili tamamlanmıştır.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 17 Ocak 2020 tarihinde ÇED olumlu kararı alınmıştır.

Projenin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kesinleştirilmiştir.

Ayrıca, bölgenin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Sazlıdere Barajı ile Karadeniz arasında 1, 2 ve 3 etap şeklinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kesinleştirilmiştir.