Türkiye’de Demiryolu Lojistiğini Geliştirme Projesi - Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü

Türkiye’de Demiryolu Lojistiğini Geliştirme Projesi

Proje Adı: Türkiye’de Demiryolu Lojistiğini Geliştirme Projesi
Proje Amacı: 
Türkiye’de Demiryolu Lojistiğini Geliştirme (Turkey-Rail Logistics Improvement Project: P170532) Projesi; önemli yük merkezlerine hizmet edecek stratejik nitelikteki iltisak hatlarını artırarak ve  demiryoluna ait 11.  Kalkınma Planı’nda da vurgulanan çok yönlü parametreler üzerinden kurumsal kapasiteyi güçlendirerek, Türkiye'deki demiryolu yük taşımacılığı etkinliğini ve payını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Proje Bileşenleri: 
Proje üç ana bileşen etrafında geliştirilmiştir: 
Bileşen I - Stratejik demiryolu iltisak hatları inşası: 2020 yılı Yatırım Programında 2020E01-149142 proje numarası ile yer alan bu bileşen, Çukurova Bölgesi ve İskenderun Körfezi demiryolu bağlantısı ile Filyos Limanı ve Sanayi Bölgesi  demiryolu bağlantısının Yapım işlerinin yanı sıra, 2020 yılı Yatırım Programı kapsamına girmiş olan  12 potansiyel iltisak hattı listesinden seçilecek 2 veya 3 adet iltisak hattının da yapımını  içermektedir.
Bileşen II –  Etüt Proje ve Danışmanlık: 2020 yılı Yatırım Programında 2020E01-149120 proje numarası ile yer alan bu bileşen, Bakanlık tarafından belirlenen 12 potansiyel iltisak hattının etüt proje ve fizibilite çalışmalarının yanı sıra bu potansiyel iltisak hatlarından seçilerek Bileşen I kapsamında hayata geçirilecek 2 veya 3 adet yapım işinin yapım müşavirliği işlerini de içermektedir. 

Bileşen III- Bakanlığımızın stratejik açıdan önceliği olan intermodalitenin ve demiryoluyla yük taşıma payının artırılması: 2020 yılı Yatırım Programında 2020E01-149137 proje numarası ile yer alan bu bileşen, danışmanlık hizmetleri yoluyla şu faaliyetleri içerecektir:  “Proje Uygulama Birimi”nin kurulması; Stratejik olarak kurumsal kapasitenin geliştirilmesi;  Demiryolu yük taşımacılığının payının ve Lojistik Merkezlerinin işletme verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar; Demiryolu standartlarının uniformize hale getirilmesi;  UAB' nin lojistik merkezlerini düzenleme, modernize etme ve özel sektör katılımcılığı için uygun ortam yaratma kapasitesini güçlendirmek için en iyi uygulamaların ortaya konması.

Projelere Ait Çevresel ve Sosyal Kapsamdaki Dokümanlar:

ÇEVRE SOSYAL ETKİ REVİZE PROJELER (FİLYOS)

ÇEVRE SOSYAL ETKİ REVİZE PROJELER (ÇUKUROVA)

PROJE DENETİM RAPORU

Projelere Ait Tanıtım Videosu

Sıkça Sorulan Sorular

Projeyle ilgili merak ettiğiniz soruların cevaplarını burada bulabilirsiniz. Cevabı burada yer almayan sorularınızla ilgili ‘iletişim’ bölümü altında yer alan formu doldurabilirsiniz.

İletişim

 “TÜRKİYE’DE DEMİRYOLU LOJİSTİĞİNİ GELİŞTİRME (Turkey-Rail Logistics Improvement Project: P170532) PROJESİ” Filyos Limanı ve Sanayi Bölgesi  Demiryolu Bağlantısı, Çukurova Bölgesi ve İskenderun Körfezi Demiryolu Bağlantısı Yapım İşleri 
GÖRÜŞ ÖNERİ VE ŞİKAYET FORMU

Bu form ile Türkiye’de Demiryolu Lojistiğini Geliştirme Projesi sayfalarımıza ilişkin görüş, öneri ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz. (Formun tamamını doldurunuz. Formu isim vermeden, anonim olarak da doldurabilir ancak soru, öneri ya da şikayetinize ilişkin geri bildirim sağlanabilmesi için e-posta adresi bölümü zorunlu olarak doldurulması gereken alanlardan biridir.)
Proje hakkındaki bildirimleriniz için aşağıdaki iletişim kanallarını da kullanabilirsiniz:

İrtibat Telefonu: 0312 203 10 00 Dahili Tel: 3279


İrtibat sorumluları: Açelya Yenilmez ve Murat Yağcı